Günah Keçisi Kapitalizm ( Bölüm -1- Kavramlar: Faşizm)

Leave a comment

Oppression

Bu günkü konumuz Gezi Parkı olayları sırasında ve sonrasında toplumun genelinde görünen çeşitli kavram karmaşaları . Direnen herkes kabul edecektir ki, bu olayların meydana gelmesindeki asıl sebep BASKI. İstenilen şey de ÖZGÜRLÜK. Ancak BASKI’nın nereden kaynaklandığıyla ilgili  binbir çeşit algı var. Bu algıların çoğu dünya geneline yayılmış klişelerden gelmekte. O yüzden bu algıları netleştirmek adına, kavramların içini doldurmak adına bu yazıyı yazma gereği duydum.

İlk Önce FAŞİZM’den başlayalım. Faşizm kelimesi Latince fasces kelimesinden gelir. Bir baltanın etrafına bağlanmış saman demetidir. Kısaca demettir. Bu balta sembolu Antik Roma döneminde Magistrate’ları ( seçilmiş yönetici diyelim) koruyan Lictor’ların ( Bir çeşit koruma polisi diyelim) sembolüdür. Buradaki sembolizm birlikten kuvvet doğar prensibidir. Bir tek dal kolay kırılır ama birlikte olduklarında kırılmaları zordur. Bu prensip ne kadar zıt gösterilmeye çalışılsa da Sosyalizm ve Komünizmin yapı taşlarından biridir.

 Ancak günümüze kadar Faşizm kelimesinin yaptığı yolculuk uzundur. Ve yol boyunca üzerine yüklenen anlamlar sonucu nagatif bir kelimeye dönüşmüştür. Türkçe’ye Fransızcadan geçmiştir ve genel olarak IRKÇILIĞI ifade eden bir kelime olmuştur. Bunun dışında Otoriter yapılara da Faşist denilmesi, yaygındır. Bu kavramların gelişmesinde şüphesiz Hitler Almanya’sının rolü büyüktür.

O zaman Kelimenin içini doldurmak adına, yaptığı yolculuktaki bütün anlamları aynı potada eritmek, anlam karmaşasını ortadan kaldırabilir. Günümüzden geriye doğru gittiğimizde bunu daha iyi becerebiliriz. İlk önce ırkçılığı içine almak gerekir, burada bahsettiğimiz ırkçılık  sadece etnik kökenlere dayalı üstünlüğü değil, aynı zamanda din mensubiyeti, cinsiyet gibi kavramlarıda dahil edebileceğimiz bir tanımdır. Özetle, İnsan’ın rasyonel olmayan şekilde ayrıştırıldığı her durum, Faşizm’in içerisine dahil edilebilir.

Faşizm’in içerisine katmamız gereken bir diğer kavram ise Otoriterliktir. Otoriter olmayan bir yapı, yukarıda bahsettiğim ayrımcılıkları korumada başarılı olamaz. Siyasi sistemlerde Otoriterliğin artması için, en önemli şey ise GÜÇ’tür. Gücün nereden alındığının ise pratikte bir anlamı yoktur. Güç demek Devletin sahibi olmak demektir. Ne kadar çok Devlet , O kadar güç demektir. Gücün kaynağının halkın iradesine dayandırılması, veya tamamen askeri kaynaklardan gelmesi arasında pratik bir fark yoktur. Güç herzaman Güçtür.

O zaman Faşizmin içerisine koyduklarımızı tekrar sıralarsak Güçlü,Otoriter,Farklı Seslere müsade etmeyen bir devlet görürüz. Bu Tarz bir devlet yapısı, toplumu bütün dişlileri birlikte hareket edebilen bir makineye dönüştürür. Bütün dal parçaları işlerini yaptıkları takdirde, Otoriter gücün istediği yönde bir gelişme hızla sağlanabilir. Dünya Tarihinde, özellikle askeri alanda hızla yükselmiş Almanya ve Rusya Faşizm’in en güzel Örnekleridir.

Alman Faşizm’i ile Rus Faşizm’i arasında küçük detaylar dışında hiç bir fark yoktur. Cümleyi Alman Sosyalizm’i ile Rus Sosyalizm’i arasında diye de değiştirebiliriz. Almanya’nın oluşturduğu Nasyonel Sosyalist Parti’ye ve dava’ya gönülden bağlı, Özel girişim gibi görünen şirketlerin ve lafta serbest piyasanın varlığı Almanya’yı kapitalist bir ülke yapmayacağı gibi, Rusya’nın ırkları ortadan kaldıran entarnasyonel sosyalizm’i , Rusya’yı daha az faşist yapmaz. SSCB’de özellikle Din bu baskıdan kaçamamıştır. Bugün gasp diye adlandırdığımız, Özel mülkiyetin ortadan kaldırılması da, faşizm değil de nedir ?

Eğer Faşizm’in karşında duracak bir ideoloji aranıyorsa, bu ideolojinin adı Liberalizmdir. O nedenle sokaklarda Faşizm’e karşı omuz omuza duranlar için, bireysel güçlerini başka kollektivist yapıların boyunduruğuna vermek, tekrardan faşizmle sonuçlanacaktır. Hayır, Söyleyeyim dedim 🙂

Kalın Sağlıcakla;

Devam edecek…